چرا وزیر آموزش و پرورش در آغاز سال تحصیلی عزل شد؟/‌ ناگفته‌های پرونده فساد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان

چرا وزیر آموزش و پرورش در آغاز سال تحصیلی عزل شد؟/‌ ناگفته‌های پرونده فساد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان

1395/8/1 تاریخ خبر

چرا وزیر آموزش و پرورش در آغاز سال تحصیلی عزل شد؟/‌ ناگفته‌های پرونده فساد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، اواخر تابستان امسال و در شرایطی که مدارس، فرهنگیان و دانش آموزان، برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده می شدند، خبری در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد؛ خبری که برای جامعه میلیونی فرهنگیان کشور باور کردنی نبود.

مگر می شد باور کرد که در صندوق ذخیره فرهنگیان اختلاس روی داده است؛ صندوقی به اسم فرهنگیان که هر ماه بخشی از حقوق آنها را اخذ می کرد و قرار بود برای قشر فرهنگی سرمایه گذاری و سوددهی داشته باشد. 

و اما نوک پیکان این ماجرا به سمت وزیر آموزش و پرورش بود کسی که بر اساس اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، رئیس هیأت امناست؛ مسلماً با وجود وزیر آموزش و پرورش در رأس صندوق باید از امانتی فرهنگیان حراست می شد.  

* گره خوردن پرونده استیضاح وزیر با موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان

چرا وزیر آموزش و پرورش در آغاز سال تحصیلی عزل شد؟/‌ ناگفته‌های پرونده فساد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان

Scroll